×
Η Nikolopoulou απέκτησε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
Η Nikolopoulou απέκτησε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015

Η εταιρεία μας ανέκαθεν ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και συνδεδεμένη με την αειφορία απέκτησε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 το οποίο πλέον αποτελεί δέσμευση όλων των εργαζομένων και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εργασίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προτύπου, η εταιρεία έχει οργανώσει τη διαχείριση των πόρων της (ανθρώπινο δυναμικό, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, εξοπλισμός, ενέργεια). Για το 2023 έχει στόχο, σε συνεργασία με ειδικούς, την ανάκτηση νέου προϊόντος από τα υπολείμματα της οργανικής ύλης κατά την επεξεργασία των πρώτων υλών.

Διεύθυνση
Νικολοπούλου - Εργοστάσιο Τροφίμων
Γονατά 40, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι
Επικοινωνία
T 210-51 51 082 | 210-57 28 371 | 210-51 30 748
E take@otenet.gr