×

Η Εταιρία

Εργοστάσιο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Η εταιρεία Nikolopoulou, υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της Ελένης Νικολοπούλου, καταταγμένη στις leader γυναίκες επιχειρηματίες της Ελλάδας και πλαισιωμένη από ικανότατες ομάδες εργαζομένων, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διοίκηση, έχει καταφέρει να είναι συνώνυμη με την εγγύηση ποιότητας στον χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων και προϊοντικά ταυτισμένη με την φυτοφαγία. Με την πολυετή της εμπειρία καταφέρνει πάντα να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους στη γεύση και να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή και τις ανάγκες της σύγχρονης διατροφής.

Διασφάλιση Ποιότητας

Τα προϊόντα παράγονται σε ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Περιστερίου. Εφαρμόζουμε πιστά και αυστηρά τα διεθνή συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.
ΟΡΑΜΑ μας είναι η παροχή καινοτόμων προϊόντων των οποίων το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και της παροχής μόνο ασφαλών τροφίμων ως αποτέλεσμα των διεργασιών και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζονται στην Μονάδα Παραγωγής.

Οι Συνεργάτες μας

Card image cap

Οι άνθρωποι μας

Οι γελαστοί και πάντα πρόθυμοι εργαζόμενοί μας παραλαμβάνουν και ελέγχουν προσεκτικά κάθε στάδιο της παραγωγής των προϊόντων μας. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι πως οι εκλεκτές γεύσεις που φτάνουν στην επιχείρηση και το τραπέζι σας, φέρουν την εγγύηση γεύσης και ποιότητας Nikolopoulou.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΡΑΜΑ μας είναι η παροχή καινοτόμων προϊόντων, των οποίων το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και της παροχής μόνο ασφαλών τροφίμων, ως αποτέλεσμα των διεργασιών του Σύστηματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και των κανονιστικών απαιτήσεων που την αφορούν.

Η Διοίκηση της Nikolopoulou Foods δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές:
Παροχή και διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Σύστηματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και την επικαιροποίησή του.
Διατήρηση άριστης κατάστασης των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
Εστίαση προς τους πελάτες μας με υπευθυνότητα και σεβασμό και συνεχής προσπάθεια για την αύξηση του βαθμού ικανοποίησής τους.
Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων, στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και των δεικτών ασφάλειας που έχουν τεθεί από το ΣΔΑΤ.
Διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας.
Λήψη, όπου απαιτείται, διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας μας, ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας.
Διενέργεια τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας μας, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προβληματισμών.
Καθημερινή παρακολούθηση όλων των κρίσιμων σημείων και των λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
Συνεχής έρευνα για δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Ηθική προσέγγιση και συμβολή στη βιωσιμότητα σε όλες τις διεργασίες και λειτουργιές της Εταιρείας, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Διασφάλιση μέσα από τις επιλογές μας, ότι πληρούνται πάντοτε τα κριτήρια ασφάλειας, αυθεντικότητας, νομιμότητας και υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας.
Ανάπτυξη και ενίσχυση με όλα τα απαραίτητα μέσα, και διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους, της νοοτροπίας και κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων σε όλους τους εργαζόμενους.
Μετάδοση περιβαλλοντικής κουλτούρας που αντικατοπτρίζει την εταιρική συνείδηση, τις σύγχρονες τάσεις και υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει απειλές και ευκαιρίες, τις αξιολογεί και θέτει στόχους για την ελαχιστοποίηση των απειλών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη και τα σημεία ενδιαφέροντος τους, θέτει με σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

E. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Card image cap

Οι προμηθευτές μας

Η εταιρεία μας πάντα δημιουργεί με ιδιαίτερη προσοχή στις συνεργασίες της. Για αυτό, συνεργαζόμαστε με μια έμπιστη ομάδα προμηθευτών που φροντίζει, ώστε οι πρώτες ύλες που λαμβάνουμε να είναι πάντα εκλεκτες και ποιοτικά σταθερές.

Διεύθυνση
Νικολοπούλου - Εργοστάσιο Τροφίμων
Γονατά 40, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι
Επικοινωνία
T 210-51 51 082 | 210-57 28 371 | 210-51 30 748
E take@otenet.gr