×
Περιορίζουμε την εξάπλωση του COVID-19 – Υποστηρίζουμε τη τροφική αλυσίδα
Περιορίζουμε την εξάπλωση του COVID-19 – Υποστηρίζουμε τη τροφική αλυσίδα

Με σεβασμό στις εξελίξεις στο θέμα του COVID-19, στη Nikolopoulou
Λαμβάνουμε ειδικά μέτρα και εναρμονίζουμε τη λειτουργία μας σύμφωνα με τις οδηγίες των Ε.Φ.Ε.Τ. & Ε.Ο.Δ.Υ. ώστε να προστατεύσουμε στο μέγιστο τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας.

 • Συνεχής επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωση για τις τελευταίες οδηγίες
  και όρους λειτουργίας.
 • Σύσταση στους εργαζόμενους για τήρηση όλων των κυβερνητικών αποφάσεων και
  κυρίως του “Μένουμε Σπίτι”, πέραν του ωραρίου εργασίας.
 • Καθημερινός εφοδιασμός όλων των εργαζόμενων με προστατευτικά υλικά όπως μάσκες,
  γάντια, ατομικό απολυμαντικό υγρό και ειδικό ιματισμό.
 • Τοποθέτηση απολυμαντικών gel και οδηγιών ατομικής υγιεινής & προστασίας σε όλους
  τους χώρους του εργοστασίου.
 • Απαγόρευση εισόδου στην εταιρεία σε εξωτερικούς συνεργάτες. Για τους προμηθευτές,
  εφόσον είναι απαραίτητο να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, χορηγούνται προστατευτικά υλικά
  όπως μάσκα, γάντια και καθαρισμός χεριών με απολυμαντικό υγρό.
 • Αναστολή όλων των επαγγελματικών συναντήσεων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες.
 • Αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών και των δια ζώσης συναντήσεων ή αντικατάσταση
  από τηλεδιασκέψεις.
 • Εφαρμογή της τηλεργασίας όπου είναι δυνατόν και διοικητική λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ελαχιστοποιούμε κάθε κίνδυνο όπου είναι εφικτό ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία όλων αλλά και την παραγωγική μας ικανότητα στο ακέραιο ώστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αδιάλειπτα την τροφική αλυσίδα.

Διεύθυνση
Νικολοπούλου - Εργοστάσιο Τροφίμων
Γονατά 40, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι
Επικοινωνία
T 210-51 51 082 | 210-57 28 371 | 210-51 30 748
E take@otenet.gr